פרופ' עקיבא פרדקין

חומרי לימוד – חוברת הדרכה

כתיבת הצעת מחקר - חוברת הדרכה לסטודנט

עקיבא פרדקין ,שייסד את מכון 2PHD INSTITUTE המלווה סטודנטים בתהליך הדוקטורט, משתף בחוברת הדרכה המסייעת לסטודנטים בכתיבת הצעת מחקר ועבודת הדוקטורט
נגישות